Oda e Fizioterapeutëve të Kosovës - Kosovo Chamber of Physiotherapists

KRYETARI

Ass MSci Feim Gashi PT

KRYETAR I OFTK-SË - PRESIDENT OF OFTK

Tel: +38344775152
e-mail: [email protected] [email protected]