Oda e Fizioterapeutëve të Kosovës - Kosovo Chamber of Physiotherapists

KËSHILLI DREJTUES

Ass MSci Feim Gashi PT

KRYETAR I OFTK-SË - PRESIDENT OF OFTK

Tel: +38344775152
e-mail: [email protected] [email protected]

Ass. Arbnora Ibrahimi-Gashi PT PhD

NËNKRYETARE - VICE PRESIDENT

e-mail: [email protected]

Visar Bllaca PT

NËNKRYETARË - VICE PRESIDENT

Tel: +38344663733
e-mail: [email protected]

Fitim Badalli PT

ANTAR I KËSHILLIT DREJTUES - MEMBER OF THE BOARD

Dr Milazim Gjocaj

ANTAR I KËSHILLIT DREJTUES - MEMBER OF THE BOARD

Llokuman Ahmeti PT

ANTAR I KËSHILLIT DREJTUES - MEMBER OF THE BOARD

Florije Hasani - Sahatçiu PT

ANTARE E KËSHILLIT DREJTUES - MEMBER OF THE BOARD

Isuf Maraj PT

ANTAR I KËSHILLIT DREJTUES - MEMBER OF THE BOARD

Zahir Rama PT

ANTAR I KËSHILLIT DREJTUES - MEMBER OF THE BOARD

Isak Shabani PT

ANTAR I KËSHILLIT DREJTUES - MEMBER OF THE BOARD

Dr Shqipe Ukelli

ANTARE E KËSHILLIT DREJTUES - MEMBER OF THE BOARD

Levent Bus PT

ANTAR I KËSHILLIT DREJTUES - MEMBER OF THE BOARD