Lista e anëtarëve të fshirë nga regjistri i anëtarësimit në OFTK