ODA E FIZIOTERAPEUTEVE TË KOSOVËS - KOSOVO CHAMBER OF PHYSIOTHERAPISTS

Simpoziumi i parë ndërkombëtar shkencor i Fizioterapisë në Kosovë