ODA E FIZIOTERAPEUTEVE TË KOSOVËS - KOSOVO CHAMBER OF PHYSIOTHERAPISTS

Dr. Eqrem Gara PT

Kryetar i komisionit për licencim dhe ri-licencim
Tel: +38344 185 907
e-mail: [email protected]

Driton Tifeku PT

Anëtarë i komisionit për licencim dhe ri-licencim
Tel: +383 44985649
e-mail:[email protected]

Vjosa Zogaj PT

Anëtare e komisionit për licencim dhe ri-licencim
Tel: +38344
e-mail: [email protected]

Bujar Zekolli PT

Anëtarë i komisionit për licencim dhe ri-licencim
Tel: +383 44556470
e-mail: [email protected]

Rrezarta Gerqina PT

Anëtare e komisionit për licencim dhe ri-licencim
Tel: +38344
e-mail: [email protected]

Oda e Fizioterapeutëve dorëzon kërkesë te Avokati i Popullit për ta dërguar Ligjin e...

0
Oda e Fizioterapeutëve të Kosovës (OFTK), në kuadër të përgjegjësive për mbrojtjen dhe përfaqësimin e interesave profesionale të fizioterapeutëve, ashtu si promovimin dhe mbrojtjen e veprimtarisë së profesionistëve shëndetësorë në institucionet publike dhe private,...

Rregullore mbi Punën e Këshillit Mbikëqyrës të OFTK-së.

0
Rregullore për Punën e Këshillit Mbikëqyrës 

Rregullore e Punës së Këshillit Drejtues të OFTK-së.

0
Rregullore mbi Punën e Këshillit Drejtues të OFTK-së 

Rregullore e Punës së Kuvendit të OFTK-së.

0
Rregullore e Punës së Kuvendit të OFTK 

Kodi Etik dhe Deontologjik i OFTK-së.

0
Kodi Etik dhe Deontologjik i Fizioterapeutëve të OFTK-së