ODA E FIZIOTERAPEUTEVE TË KOSOVËS - KOSOVO CHAMBER OF PHYSIOTHERAPISTS

Dr Zheralldin Durguti PT

Kryetar i komisionit për Edukim të Vazhdueshem Profesional
Tel: +38344
e-mail:

Diellza Zeka PT

Zv Kryetare e komisionit për Edukim të Vazhdueshem Profesional
Tel: +38344
e-mail:

Samire Beqir PT

Anëtare e komisionit për Edukim të Vazhdueshem Profesional
Tel: +38344
e-mail:

Qëndresa Kurtaj PT

Anëtare e komisionit për Edukim të Vazhdueshem Profesional
Tel: +38344
e-mail:

Adem Hykolli PT

Anëtare e komisionit për Edukim të Vazhdueshem Profesional
Tel: +38344
e-mail: