ODA E FIZIOTERAPEUTEVE TË KOSOVËS - KOSOVO CHAMBER OF PHYSIOTHERAPISTS

Bajram Shyti PT

Kryetar i komisionit për Edukim Specialistik
Tel: +38344599505
e-mail: [email protected]

Arjanit Krasniqi PT

Zv Kryetar i komisionit për Edukim Specialistik
Tel: +383 44555890
e-mail: [email protected]

Dëfrim Pinduku PT

Anëtar i komisionit për Edukim Specialistik
Tel: +383 49197911
e-mail:[email protected]

Visar Memaj PT

Anëtar i komisionit për Edukim Specialistik
Tel: +38349318133
e-mail: [email protected]

Edita Badivuka PT

Anëtare e komisionit për Edukim Specialistik
Tel: +38345822835
e-mail: [email protected]