ODA E FIZIOTERAPEUTEVE TË KOSOVËS - KOSOVO CHAMBER OF PHYSIOTHERAPISTS

Ylber Rexha PT

Kryetar i komisionit për buxhet dhe financa
Tel: +38345452134
e-mail: [email protected]

Dardan Gashi PT

Anëtar i komisionit për buxhet dhe financa
Tel: +38344104516
e-mail: [email protected]

Mirjeta Maloku PT

Anëtare e komisionit për buxhet dhe financa
Tel: +38344781931
e-mail: [email protected]

Blerta Gjata PT

Anëtare e komisionit për buxhet dhe financa
Tel: +38344633607
e-mail: [email protected]

Urim Emerllahu PT

Anëtar i komisionit për buxhet dhe financa
Tel: +38349676330
e-mail: [email protected]

Oda e Fizioterapeutëve dorëzon kërkesë te Avokati i Popullit për ta dërguar Ligjin e...

0
Oda e Fizioterapeutëve të Kosovës (OFTK), në kuadër të përgjegjësive për mbrojtjen dhe përfaqësimin e interesave profesionale të fizioterapeutëve, ashtu si promovimin dhe mbrojtjen e veprimtarisë së profesionistëve shëndetësorë në institucionet publike dhe private,...

Rregullore mbi Punën e Këshillit Mbikëqyrës të OFTK-së.

0
Rregullore për Punën e Këshillit Mbikëqyrës 

Rregullore e Punës së Këshillit Drejtues të OFTK-së.

0
Rregullore mbi Punën e Këshillit Drejtues të OFTK-së 

Rregullore e Punës së Kuvendit të OFTK-së.

0
Rregullore e Punës së Kuvendit të OFTK 

Kodi Etik dhe Deontologjik i OFTK-së.

0
Kodi Etik dhe Deontologjik i Fizioterapeutëve të OFTK-së