ODA E FIZIOTERAPEUTEVE TË KOSOVËS - KOSOVO CHAMBER OF PHYSIOTHERAPISTS

Dykë Osmani PT

Kryetare e komisionit për Etik
Tel: +38349640054
e-mail: [email protected]

Faton Shahini PT

Zv Kryetar i komisionit për Etik
Tel: +38344753320
e-mail: [email protected]

Gazmend Rexha PT

Anëtar i komisionit për Etik
Tel: +38344728422
e-mail: [email protected]

Shpëtim Beqiri PT

Anëtar i komisionit për Etik
Tel: +38344632464
e-mail: [email protected]

Rrezarta Shkurti-Gashi PT

Anëtar i komisionit për Etik
Tel: +38344417057
e-mail: [email protected]

Oda e Fizioterapeutëve dorëzon kërkesë te Avokati i Popullit për ta dërguar Ligjin e...

0
Oda e Fizioterapeutëve të Kosovës (OFTK), në kuadër të përgjegjësive për mbrojtjen dhe përfaqësimin e interesave profesionale të fizioterapeutëve, ashtu si promovimin dhe mbrojtjen e veprimtarisë së profesionistëve shëndetësorë në institucionet publike dhe private,...

Rregullore mbi Punën e Këshillit Mbikëqyrës të OFTK-së.

0
Rregullore për Punën e Këshillit Mbikëqyrës 

Rregullore e Punës së Këshillit Drejtues të OFTK-së.

0
Rregullore mbi Punën e Këshillit Drejtues të OFTK-së 

Rregullore e Punës së Kuvendit të OFTK-së.

0
Rregullore e Punës së Kuvendit të OFTK 

Kodi Etik dhe Deontologjik i OFTK-së.

0
Kodi Etik dhe Deontologjik i Fizioterapeutëve të OFTK-së