ODA E FIZIOTERAPEUTEVE TË KOSOVËS - KOSOVO CHAMBER OF PHYSIOTHERAPISTS

Erblin Mavraj PT

Kryetar i këshillit Mbikqrës
Tel: +38344
e-mail:

Mirjetë Hoti PT

Anëtar i këshillit Mbikqrës
Tel: +38344
e-mail:

Dr Milazim Gjocaj

Anëtar i këshillit drejtues
Tel: +38344
e-mail:

Nysret Ymeri PT

Anëtar i këshillit Mbikqrës
Tel: +38344
e-mail:

Fitnete Seta PT

Anëtar i këshillit Mbikqrës
Tel: +38344
e-mail:

Muhamet Ahmeti PT

Anëtar i këshillit Mbikqrës
Tel: +38344
e-mail:

Kadrie Sherifi

Anëtar i këshillit Mbikqrës
Tel: +38344
e-mail:

Oda e Fizioterapeutëve dorëzon kërkesë te Avokati i Popullit për ta dërguar Ligjin e...

0
Oda e Fizioterapeutëve të Kosovës (OFTK), në kuadër të përgjegjësive për mbrojtjen dhe përfaqësimin e interesave profesionale të fizioterapeutëve, ashtu si promovimin dhe mbrojtjen e veprimtarisë së profesionistëve shëndetësorë në institucionet publike dhe private,...

Rregullore mbi Punën e Këshillit Mbikëqyrës të OFTK-së.

0
Rregullore për Punën e Këshillit Mbikëqyrës 

Rregullore e Punës së Këshillit Drejtues të OFTK-së.

0
Rregullore mbi Punën e Këshillit Drejtues të OFTK-së 

Rregullore e Punës së Kuvendit të OFTK-së.

0
Rregullore e Punës së Kuvendit të OFTK 

Kodi Etik dhe Deontologjik i OFTK-së.

0
Kodi Etik dhe Deontologjik i Fizioterapeutëve të OFTK-së