Oda e Fizioterapeutëve të Kosovës - Kosovo Chamber of Physiotherapists

PROKURORI

Hashim Fazliu PT

PROKURORË I OFTK - S

Shpresa Hoxha PT

ZV-PROKURORE E OFTK-SË