Oda e Fizioterapeutëve të Kosovës - Kosovo Chamber of Physiotherapists

KOMISIONI PËR SOLIDARITET DHE NDIHMË RECIPROKE

Xhekush Ademi PT

KRYETAR I KOMISIONIT PËR SOLIDARITET DHE NDIHMË RECIPROKE

Kadri Maxhuni PT

ZV KRYETAR I KOMISIONIT PËR SOLIDARITET DHE NDIHMË RECIPROKE