Oda e Fizioterapeutëve të Kosovës - Kosovo Chamber of Physiotherapists

KOMISIONI PËR LICENCIM DHE RI-LICENCIM

Dr. Eqrem Gara PT

KRYETAR I KOMISIONIT PËR LICENCIM DHE RI-LICENCIM

Tel: +38344 185 907 e-mail: [email protected]

Driton Tifeku PT

ANËTARË I KOMISIONIT PËR LICENCIM DHE RI-LICENCIM

Tel:+383 44985649 e-mail: [email protected]

Bujar Zekolli PT

ANËTARË I KOMISIONIT PËR LICENCIM DHE RI-LICENCIM

Tel: +383 44556470 e-mail:[email protected]

Vjosa Zogaj PT

ANËTARE E KOMISIONIT PËR LICENCIM DHE RI-LICENCIM

e-mail: [email protected]

Rrezarta Gerqina PT

ANËTARE E KOMISIONIT PËR LICENCIM DHE RI-LICENCIM

e-mail:[email protected]