Oda e Fizioterapeutëve të Kosovës - Kosovo Chamber of Physiotherapists

KOMISIONI PËR EDUKIM TE VAZHDUESHËM PROFESIONAL

Dr Zheralldin Durguti PT

KRYETAR I KOMISIONIT PËR EDUKIM TË VAZHDUESHEM PROFESIONAL

Diellza Zeka PT

Diellza Zeka PT ZV KRYETARE E KOMISIONIT PËR EDUKIM TË VAZHDUESHEM PROFESIONAL

Samire Beqir PT

Samire Beqir PT ANËTARE E KOMISIONIT PËR EDUKIM TË VAZHDUESHEM PROFESIONAL

Qëndresa Kurtaj PT

ANËTARE E KOMISIONIT PËR EDUKIM TË VAZHDUESHEM PROFESIONAL

Adem Hykolli PT

ANËTARE E KOMISIONIT PËR EDUKIM TË VAZHDUESHEM PROFESIONAL