Të drejtat, përgjegjësitë dhe respektimi i Kodit etik në fushën e Fizioterapisë në Kosovë dhe rajon