Raporti për anëtarsin e OFTK-së nga Fizioterapia Botrore për vitin 2021