Minimumi i kompetencave të pritshme për nivelin fillestar të fizioterapeutit në dokumentin udhëzues të WCPT për regjionin e Evropës